ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Pod patronatem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

Szkolna debata

W Zespole Szkół Elektrycznych w Zamościu odbyła się uroczystość obchodów Dnia Europejskiego, zorganizowana 14 maja 2002 roku przez Szkolne Koło Geograficzne przy współudziale Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. 

W ramach imprezy odbyły się między innymi: konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, debata oraz szkolne referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE.

W spotkaniu uczestniczyło około 400 uczniów wraz z nauczycielami.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.