ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ




fot. archiwum B.Kawałko

Podczas seminarium prodziekan Bogdan Kawałko wygłosił wykład na temat konsekwencji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Seminarium europejskie w Żółkwi

Na zaproszenie władz województwa lwowskiego oraz regionu Żółkwi prodziekan Bogdan Kawałko uczestniczył 4 lipca w seminarium europejskim. 

Podczas spotkania prodziekan omówił problematykę „Integracja z Unią Europejską – konsekwencje dla Polski”. Seminarium miało na celu zapoznanie uczestników, na przykładzie Polski, z głównymi problemami i procedurami, koniecznymi dostosowaniami prawa, rynku, infrastruktury; kosztami i potencjalnymi korzyściami wynikającymi z przystąpienia danego państwa do Unii Europejskiej. 

W seminarium uczestniczyło około 300 osób. Byli to pracownicy administracji, samorządów, pracownicy agencji i instytucji pozarządowych, przedsiębiorcy. Największe zainteresowanie wzbudziła problematyka uszczelnienia granicy wg standardów UE, konsekwencje dla nawiązanej już współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy Ukrainą a Polską i innymi krajami Unii Europejskiej.

W trakcie seminarium przedstawiciele powiatu zamojskiego i władze regionu żółkiewskiego podpisały umowę o współpracy pomiędzy powiatami Zamość i Żółkiew.


RED


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.