ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Pod patronatem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

81 rolników przeciwko Unii

W ramach wcześniej nawiązanej współpracy pomiędzy Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu a Zamojskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Sitnie, podjęto kolejną inicjatywę, którą było uczestnictwo pracowników RCIE w Zamościu w corocznie organizowanej Wystawie Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych (6-7 lipca 2002 roku).

Podczas wystawy prezentowano działalność ZODR w Sitnie w zakresie rolnictwa, jak też upowszechniane były wśród rolników informacje na temat Unii Europejskiej i procesu integracji Polski z Unią Europejską. Zorganizowano Olimpiadę Wiedzy o Rolnictwie i Unii Europejskiej, w organizacji której udział brali także pracownicy RCIE w Zamościu. Centrum sponsorowało nagrody dla laureatów konkursu. 

Poza tym RCIE w Zamościu przekazało ZODR materiały informacyjne i propagandowe dotyczące problematyki europejskiej. Pracownicy RCIE rozdawali ulotki i materiały informacyjne oraz przeprowadzili referendum na temat przystąpienia Polski do UE. 

W referendum uczestniczyło 140 osób, a jego wynik: 59 za przystąpieniem do UE do 81 przeciw przystąpieniu.

Przedstawiciele ZODR w Sitnie i RCIE w Zamościu będą kontynuować podobne przedsięwzięcia dotyczące problematyki europejskiej także podczas następnych wystaw przeprowadzanych w Sitnie. 

 Adolf Wituch


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.