ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Pod patronatem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

O unii w Biłgoraju

Punkt Informacji Europejskiej w Biłgoraju afiliowany przy RCIE w Zamościu zorganizował 23 września 2002 roku prelekcję na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla 300 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. 

Spotkanie odbyło się w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. W czasie imprezy pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej z Zamościa przeprowadzili dwie 2-godzinne prelekcje, połączone z projekcją filmu i z quizem dotyczącym problematyki europejskiej. Prelekcję poprowadziły Zofia Kiełbińska-Ryń oraz dwie studentki, odbywające praktykę studencką w RCIE w Zamościu: Małgorzata Kukiełka, studentka III roku WSZiA, oraz Aleksandra Adamczuk, studentka II roku Uniwersytetu Warszawskiego. 

Impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu Anny Iskry, dyrektor MDK w Biłgoraju, która jest jednocześnie dyrektorem miejscowego PIE. 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.