ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Na dożynkach referendum

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu uczestniczyło 8 września 2002 roku w Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się w Gościeradowie. 

W uroczystościach udział wzięli między innymi: wojewoda lubelski Andrzej Kurowski, marszałek województwa lubelskiego Edward Hunek, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Tęcza oraz przedstawiciele gmin.

Podczas dożynek pracownicy RCIE w Zamościu i w Lublinie zorganizowali stoisko promocyjne, na którym rozdawane były materiały informacyjne oraz broszury i publikacje na temat Unii Europejskiej. Osoby biorące udział w dożynkach i odwiedzające stoisko RCIE brały udział w referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zainteresowanie ze strony uczestników dożynek było bardzo duże, a stoisko odwiedziło ok. 2 tys. osób. 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.