ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Młodzież w Unii Europejskiej

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju 13 czerwca 2002 r. odbyło się spotkanie młodzieży ze szkół średnich powiatu biłgorajskiego na temat „Młodzież w Unii Europejskiej”. 

Spotkanie zorganizował Oddział Powiatowy Stowarzyszenia „PRO EUROPA” i Stowarzyszenia Sojusz Młodej Lewicy w Biłgoraju. Wykłady zostały poprzedzone ankietą przeprowadzoną w szkołach, a dotyczącą stanu wiedzy o UE wśród młodzieży. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RCIE w Zamościu Zofia Kiełbińska-Ryń oraz Adolf Wituch, a także zaproszony przedstawiciel UKIE z Warszawy. Adolf Wituch wygłosił podczas spotkania prelekcję nt. „Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do UE”. Na zakończenie odbył się quiz prowadzony przez konsultantów RCIE.

Uczestnicy otrzymali nagrody, a opiekunowie uczestniczący w prelekcji zostali uhonorowani pamiątkowymi certyfikatami. W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 osób. 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.