ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Festiwal piosenki europejskiej

29 maja 2002 roku w Gimnazjum nr 1 w Zamościu odbył się Konkurs Piosenki Państw Unii Europejskiej. Organizatorem spotkania był Młodzieżowy Klub Europejski „Eurologos”, a patronat sprawowało Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu. Na zaproszenie dyrektor Alicji Dubel, w jury festiwalu zasiadał dyrektor RCIE Bogdan Kawałko. 

W konkursie uczestniczyli reprezentanci następujących zamojskich gimnazjów: nr 1, nr 3, nr 5, nr 7 oraz Gimnazjum w Sitnie. 

Laureatami konkursu zostali reprezentanci Gimnazjum w Sitnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, które wręczył dyrektor RCIE w Zamościu. W imprezie uczestniczyło około 80 osób. 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.