ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Pod patronatem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

Festyn europejski

Tomaszowski Dom Kultury w Tomaszowie Lubelskim zorganizował 16 czerwca 2002 r. pod patronatem dyrektora RCIE Bogdana Kawałko „Festyn z Unią Europejską”. 

Festyn odbył się w Parku Miejskim i był typową imprezą rodzinną, połączoną z prezentacją osiągnięć dzieci oraz młodzieży z Tomaszowa Lubelskiego. W trakcie festynu nastąpiło uroczyste przekazanie dokumentów dotyczących powołania Punktu Informacji Europejskiej (PIE) przy TDK. 

Ze strony RCIE w uroczystości uczestniczyli konsultanci Zofia Kiełbińska-Ryń i Adolf Wituch, natomiast ze strony gospodarzy porozumienie odebrali - Ryszard Koprowski, burmistrz Tomaszowa Lub., oraz Alicja Wałkowska, dyrektor PIE w Tomaszowie Lub. i TDK. 

RCIE ufundowało nagrody i dyplomy dla uczniów gimnazjów, którzy uczestniczyli w konkursie na plakat o UE oraz certyfikaty dla nauczycieli, którzy pomagali w przygotowaniu uczestników konkursu.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.