ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Pod patronatem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

EUROBUS

Do Krasnegostawu 16 sierpnia 2002 r. przyjechał „Eurobus”, obsługiwany przez pracowników Biura Pełnomocnika Rządu ds. Informacji Europejskiej Tomasza Zemke, Agnieszkę Chodorek oraz studentów. 

Pracownicy RCIE Zofia Kiełbińska-Ryń oraz Adolf Wituch współpracowali z ekipą „Eurobusu”. Rozdawali materiały informacyjne RCIE i broszury dotyczące problematyki Unii Europejskiej. Konsultanci prowadzili liczne quizy i konkursy z nagrodami. Wizyta „Eurobusu” cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa Krasnegostawu, w szczególności dzieci i młodzieży. Materiał informacyjny o tej imprezie został wyemitowany w tym samym dniu przez II program TVP – Oddział Lublin.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.