ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Dziedzictwo pokoleń

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy Centrum Badawczo-Szkoleniowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, zorganizowało 25 kwietnia 2002 roku prelekcję dotyczącą problematyki europejskiej.

Uczestnikami wykładów była młodzież pochodzenia polskiego z Litwy, Białorusi i Ukrainy, biorąca udział w I Międzynarodowych Warsztatach Polonijnych pod hasłem „Dziedzictwo pokoleń”, zorganizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Przyjaźni szkole” (około 80 osób). 

Istotnym punktem spotkania była projekcja filmu prezentującego kalendarium negocjacji pomiędzy Polską a Unia Europejską oraz charakterystykę poszczególnych państw członkowskich UE. Zakres tematyczny zajęć obejmował między innymi takie zagadnienia, jak: geneza powstania Unii Europejskiej, ojcowie, symbole, instytucje oraz wprowadzenie Euro.

W trakcie zajęć odbył się też konkurs z nagrodami, podczas którego na pytania wykładowców odpowiadali uczestnicy. 

Wykłady odbywały się w Collegium Novum WSZiA. Zajęcia przeprowadzone zostały z użyciem nowoczesnych środków audiowizualnych i dydaktycznych. Prelekcję przeprowadzili pracownicy RCIE w Zamościu Zofia Kiełbińska-Ryń i Adolf Wituch. 

Celem przyjazdu gości z zagranicy było przybliżenie młodym ludziom związków z krajem, z którego pochodzą ich rodzice.

Adolf Wituch


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.