ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Dzień Europy w Hrubieszowie

Parada Schumana (przemarsz ulicami Hrubieszowa), konkurs plastyczny pt. ”Logo Dnia Europy w Hrubieszowie”, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem „Europa bliżej nas”, mini lista przebojów, konkurs krasomówczy pt. „Człowiek Europy” oraz prezentacje wybranych państw Europy – to atrakcje Dnia Europy, który hrubieszowianie świętowali 9 czerwca 2002 roku. 

Organizatorami tych uroczystości były gimnazja nr 1, 2 i 3 w Hrubieszowie, Urząd Miejski i ODR w Hrubieszowie oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu, które sprawowało patronat nad imprezą. Reprezentacja uczniów Gimnazjum nr 3 wygrała konkurs wiedzy o UE. 

W imprezie, która odbyła się w Hrubieszowskim Domu Kultury, uczestniczyli, oprócz młodzieży gimnazjalnej, także mieszkańcy Hrubieszowa. Ogółem ponad 1000 osób. 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.