ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
 

  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Dzień Europejski

Na wysokim poziomie merytorycznym zorganizowany został przez gimnazjum nr 2 w Zamościu Dzień Europejski, który odbył się 26 kwietnia 2002 roku.

W programie spotkania znalazły się między innymi: degustacja potraw typowych dla państw Unii Europejskiej, kawiarenka internetowa „Wszystko o UE”, prezentacja filmów o UE, wystawa prac plastycznych „Czysta zjednoczona Europa”, prezentacja państw UE przez poszczególne klasy.

Podczas tej uroczystości odbyło się także wręczenie nagród w Konkursie Wiedzy o Europie oraz Unii Europejskiej, którego laureatem został Tomasz Halinowski. Natomiast w konkursie „Zaprojektuj polskie EURO”, najlepszy wzór pieniądza Europy opracował Radosław Maruszak

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu reprezentowali podczas spotkania dyrektor Bogdan Kawałko, Zofia Kiełbińska-Ryń, Agnieszka Pacyk i Adolf Wituch. Impreza została przygotowana przez dyrektora szkoły Janusza Fika oraz Jadwigę Cudo, nauczyciela geografii. W spotkaniu uczestniczyło ok. 600 uczniów wraz z opiekunami i organizatorami. 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.