ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Studia podyplomowe

JESTEŚMY NAJLEPSI W REGIONIE 
I NA 10 MIEJSCU W POLSCE

Pod względem liczby słuchaczy studiów podyplomowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zajęła 10. miejsce wśród 229 uczelni niepaństwowych w Polsce i 1. miejsce w województwie lubelskim. Są to wyniki raportu o uczelniach niepaństwowych, opracowanego przez wydawnictwo PERSPEKTYWY w czerwcu 2002 roku.

Pierwsze kierunki studiów podyplomowych przygotowano, wypromowano i uruchomiono w Centrum Badawczo-Szkoleniowym WSZiA w 1999 roku. Decyzja o ich organizacji wynikała ze znacznego zainteresowania środowiska regionalnego i lokalnego ofertą edukacyjną na takim poziomie kształcenia. W ciągu 3 lat, do czerwca 2002 roku uruchomiono 13 kierunków kształcenia, w tym niektóre zrealizowano w kilku edycjach. 

Dotychczas studia podyplomowe na 10 kierunkach i 18 tokach ukończyło 931 absolwentów. Zakończono: 5 edycji studiów na kierunku informatyka – 266 absolwentów, 4 edycje studiów na kierunku zarządzanie w oświacie – 148 absolwentów, 2 edycje studiów na kierunku matematyka – 168 absolwentów, 1 edycję studiów na kierunku matematyka z elementami informatyki-48 absolwentów, 1 edycję studiów na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza-48 absolwentów, 1 edycję studiów na kierunku turystyka transgraniczna-49 absolwentów, 1 edycję studiów na kierunku rachunkowość-53 absolwentów, 1 edycję studiów na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia-31 absolwentów, 1 edycję studiów na kierunku przyroda-62 absolwentów, 1 edycję studiów na kierunku wychowanie fizyczne-83 absolwentów. W semestrze zimowym w styczniu 2003 roku zakończone zostaną studia podyplomowe na kierunkach: matematyka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika korekcyjna, rachunkowość, wychowanie fizyczne, a w semestrze letnim 2003 roku-nauczanie języków obcych, specjalność: język angielski i język niemiecki. Semestr zimowy ukończy ok. 149 osób, zaś letni 52 osoby. 

Aktualnie uczelnia promuje 23 wyselekcjonowane kierunki studiów podyplomowych, z których 7 to zupełnie nowe propozycje edukacyjne. Należą do nich: Akademia Handlu Zagranicznego, integracja europejska – polityka regionalna, ochrona i kształtowanie środowiska, pedagogika ogólna, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna na poziomie lokalnym, ubezpieczenia gospodarcze, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Ocenia się, że w roku akademickim 2002/2003 uruchomionych zostanie ok. 5-7 toków studiów podyplomowych, na których naukę rozpocznie ok. 300 słuchaczy. Nabór na takim poziomie pozwoli na utrzymanie dobrej pozycji wśród uczelni niepaństwowych w Polsce.

Programy nauczania studiów podyplomowych organizowanych przez WSZiA opracowane zostały przez wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin nauki. Z reguły autorzy programów pełnią funkcję kierowników naukowych przygotowanych przez siebie studiów podyplomowych. Aktualnie realizowane studia podyplomowe kierowane są przez: dr hab. Annę Karmańską (rachunkowość) autorkę najlepszej w Polsce pracy habilitacyjnej nagrodzonej w 2002 r. przez Prezydenta RP, dr hab. Barbarę Sadownik (nauczanie języków obcych, specjalność: język angielski i język niemiecki), dr hab. Jana Kurka (matematyka), dr hab. Józefa Sowę (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika korekcyjna), dr hab. Władysława Pańczyka (wychowanie fizyczne). Kierownikami naukowymi pozostałych studiów podyplomowych, aktualnie promowanych, są: prof. dr hab. Zbigniew Długosz, prof. dr hab. Wiesław Kamiński, prof. dr hab. Jacek Szlachta, dr Teresa Bednarczyk, dr Janina Szubstarska, dr n. med. Krzysztof Kuszewski, dr Stanisław Wieczorek, dr Józef Łobocki, dr Andrzej Hałasiewicz, mgr Jerzy Lęcznar. 

Proces dydaktyczny jest na bieżąco monitorowany i oceniany zgodnie z procedurami odpowiadającymi normie ISO 9001:2000. System ten pozwala na dokonywanie korekt organizacyjnych, a także programowych, umożliwiając przygotowywanie coraz lepszych produktów edukacyjnych adresowanych do precyzyjnie określonych grup odbiorców.

Ewaluacja zakończonych w czerwcu 2002 roku studiów podyplomowych, przeprowadzona przez pracowników Centrum Badawczo-Szkoleniowego WSZiA, potwierdza dobrą jakość realizowanych toków. Wszystkie oceniane kierunki otrzymały /w 6-stopniowej skali/ ocenę syntetyczną powyżej 5,0. Szczególnie wysoko oceniano kadrę wykładowców oraz organizację i „opiekę” ze strony CBS. 

Wydaje się, że studia podyplomowe organizowane przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe stały się rozpoznawalnym na rynku szkoleniowym produktem edukacyjnym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Świadczy o tym zainteresowanie tym poziomem kształcenia mieszkańców regionu w okresach, gdy nie są prowadzone kampanie promocyjne. To z pewnością będzie sprzyjać rozwojowi tej działalności. Z drugiej strony rozwój ten wymagał będzie większej aktywności na rynku, doskonalenia oferty edukacyjnej oraz lepszego rozpoznania potrzeb klientów.Prodziekan
Bogdan Kawałko


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.