ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Nowoczesne techniki zarządzania

Novell

Stosowanie nowych technologii wymaga ciągłego doskonalenia personelu technicznego, narzędzi i oprogramowania. Uczelnia otrzymała tytuł NAEP (Novell Academic Education Partner), dający naszym studentom możliwość odbycia autoryzowanych kursów firmy Novell, prowadzonych przez specjalistów posiadających tytuły: CNA (Certified Novell Administrator), CNE (Certified Novell Engineer) oraz Specialist Certificate i wieloletnie doświadczenie w pracy z produktami firmy Novell. Dzięki temu studenci będą mogli zdobyć wiedzę i certyfikaty pomocne w uzyskaniu dobrej pracy w branży IT. 

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji postawiliśmy na rozwiązania firmy Novell. Wykorzystujemy wiele technologii opracowanych przez tę firmę: NetWare 6 wraz ze wszystkimi rozwiązaniami, poczta internetowa NetMail, środowisko do zarządzania stacjami roboczymi ZenWorks, czy też BorderManager, pozwalający zabezpieczyć sieć uczelni. Wszystkie są zintegrowane z usługą katalogową eDirectory, pozwalając na sprawne zarządzanie użytkownikami oraz zasobami sieciowymi.

NetWare 6 jest najnowszym systemem sieciowym firmy Novell. Posiada bardzo dużo usprawnień dla użytkowników: mają oni dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca w Internecie, z dowolnych systemów operacyjnych oraz bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania. Z poziomu przeglądarki internetowej każdy użytkownik ma dostęp do swoich plików, może drukować dokumenty na dowolnej drukarce w sieci oraz obsługiwać pocztę elektroniczną. Dostępu do zasobów firmy chroni ściana ogniowa (firewall) oraz serwer proxy wbudowany w BorderManager. Bazując na danych umieszczonych w bazie eDirectory można każdemu użytkownikowi uczelnianej sieci zapewnić spersonalizowany dostęp do zasobów sieci jak i Internetu.

Wewnątrz sieci dostarczamy usługi studentom i pracownikom uczelni. Przy pomocy ZenWorks for Desktop zarządzamy stacjami roboczymi, pulpitami oraz aplikacjami użytkowników sieci. Pozwala to na bardzo krótki okres przestoju po zaistnieniu awarii stacji roboczej czy też aplikacji użytkownika. Scentralizowane zarządzanie stacjami roboczymi i aplikacjami pozwala w bardzo krótkim czasie odtworzyć uszkodzony komputer.

Zastosowanie technologii firmy Novell pozwala na integrację naszej sieci. Mamy jednolite narzędzia do zarządzania większością złożonych procesów zachodzących w sieci, utrzymujemy sieć elastycznie reagującą na zachodzące zmiany. Nie można uchronić się od zastosowania różnych technologii w sieci, różnorodnego sprzętu i oprogramowania, ale można je połączyć w jeden sprawnie działający mechanizm. Dzięki temu użytkownicy mają to, czego potrzebują, z dowolnego miejsca w sieci.

Mirosław Madej


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.