ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Nowoczesne techniki kształcenia

NOVELL EDUCATION
ACADEMIC PARTNER

W roku akademickim 2002/03 studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, na mocy podpisanej umowy akcesyjnej przystąpienia do programu Novell Education Academic Partner (NEAP). Na mocy tego porozumienia studenci mogą uczestniczyć w cyklu szkoleń z zakresu administracji sieciowych systemów operacyjnych oraz zawansowanych technologii sieciowych firmy Novell, w murach zamojskiej uczelni.

Firma Novell, jako jeden z największych na świecie producentów oprogramowania sieciowego, zapoczątkowała erę sieci komputerowych. Oprogramowanie tej firmy zapewnia bezpieczeństwo i efektywne działanie wszelkiego rodzaju sieci - Internetu, intranetów i ekstranetów, przewodowych i bezprzewodowych, firmowych i publicznych - tworząc z nich jedną sieć, dostępną za pośrednictwem wszystkich najważniejszych systemów operacyjnych. Od pięciu lat - w ramach strategii ONE NET - Novell konsekwentnie rozwija swoje produkty sieciowe i usługi w oparciu o powszechnie uznane, otwarte standardy internetowe (np. XML) i udostępnia je na większości popularnych platform sieciowych, takich jak Linux, NetWare, UNIX i Windows.

Od 1993 roku Novell posiada biuro w Polsce, które wspiera klientów, partnerów handlowych i technologicznych, producentów oprogramowania i integratorów oraz autoryzowane ośrodki szkoleniowe.

Zauważając ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu sieci komputerowych, firma była pionierem w działalności edukacyjnej. Novell Education przoduje w dziedzinie rozwijania oraz oceny umiejętności i nadaje certyfikaty od 1986 roku. Dzięki temu certyfikaty Novella są znane na całym świecie i często odgrywają rolę kryterium, według którego zatrudnia się, wynagradza i awansuje pracowników. Certyfikat CNA (Certified Novell Administrator) jest światowym standardem w dziedzinie administrowania sieciami komputerowymi, CNE (Certified Novell Engineer) - w zakresie serwisu i obsługi sieci komputerowych, natomiast Master CNE - w zakresie dostarczania rozwiązań międzysieciowych.

W trakcie szkolenia studenci mają możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych oraz administracji serwerami sieciowymi. Kursy prowadzone będą według oryginalnych podręczników firmy Novell przez certyfikowanych instruktorów. Po każdym z etapów słuchacze otrzymają wystawiony przez firmę Novell certyfikat uczestnictwa w autoryzowanym kursie oraz mają możliwość podchodzenia do międzynarodowych egzaminów, odpowiadających tematowi zajęć. Egzaminy takie organizowane są przez niezależne centra egzaminacyjne. Pomyślne zdanie wszystkich gwarantuje uzyskanie tytułu IntranetWare CNE.

Studenci, biorąc udział w szkoleniach w kierunku zaawansowanych rozwiązań informatycznych, zapewniają sobie uzyskanie zatrudnienia dzięki uzyskaniu międzynarodowych certyfikatów gwarantujących posiadanie rzeczywistych umiejętności administratora.
 

Jarosław Sachajko


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.