ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Nowoczesne techniki kształcenia

PRAKTYKI STUDENCKIE

W roku akademickim 2002/2003 po raz pierwszy praktyki odbywać się będą w dwóch częściach. Pierwsza obejmuje praktykę zawodową, która trwa 4 tygodnie w semestrze zimowym, w terminie od 2 września do 27 września 2002 r. Druga część praktyk obejmuje praktykę dyplomową, trwającą 2 tygodnie, i odbywa się w semestrze letnim, na przełomie lutego i marca (24 lutego-7 marca 2003 r.).

Studenci wybierając miejsce praktyki powinni brać pod uwagę zakres swojej pracy dyplomowej. Celem praktyki jest bowiem gromadzenie materiałów, prowadzenie prac badawczych oraz pogłębienie wiedzy praktycznej związanej z tematem pracy. 

Praktyki mogą być realizowane w urzędach administracji publicznej wszystkich szczebli, instytucjach państwowych i pozarządowych oraz wszelkiego typu podmiotach gospodarczych.

W roku akademickim 2002/2003 zobligowanych do odbycia praktyki jest 
140 studentów studiów dziennych. Z tego 29 studentów zostało całkowicie lub częściowo zwolnionych z odbywania praktyki z powodu udziału w badaniach ankietowych prowadzonych w ramach „Barometru nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego”.

Istnieje również możliwość odbywania praktyk w uczelni. Obecnie na praktyce jest 8 studentów, z tego 5 w Centrum Badawczo-Szkoleniowym. 

Oprócz praktykantów, Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA w Zamościu, w ramach programu rządowego „Pierwsza praca”, przyjęło na staż absolwencki 4 naszych absolwentów studiów dziennych.
 

Monika Sobczak


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.