ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Nowoczesne metody kształcenia

Nowe laboratorium - nowe możliwoci

 Nie minęło pół roku od otwarcia laboratorium multimedialnego w naszej uczelni a  już przygotowywane jest następne, które będzie wykorzystywane do przetwarzania grafiki, symulacji oraz obliczeń numerycznych niezbędnych przy analizach ekonomicznych czy też związanych ze sztuczną inteligencją. Wymaga to coraz lepszego sprzętu, oprogramowania i dlatego uczelnia ciągle rozwija swoją bazę. Najnowsze komputery i technologie pomagają pracownikom dydaktycznym i studentom we wspólnym wysiłku doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy.

Wszystkie komputery w uczelni są połączone w sieć i mają dostęp zarówno do materiałów dydaktycznych publikowanych w sieci wewnętrznej, jak i do wszystkich zasobów Internetu. Studenci korzystają z nich w czasie zajęć dydaktycznych pod okiem pracowników dydaktycznych oraz w ramach samokształcenia i kół zainteresowań. Uczelnia dysponuje siedmioma laboratoriami komputerowymi ze 120 stanowiskami komputerowymi.

Wykształcone umiejętności posługiwania się komputerem są konieczne nie tylko do pracy – w naszym życiu komputery są wszędzie. Nasze funkcjonowanie w społeczeństwie jest bardzo uzależnione od komputerów, od posługiwania się nimi. Pozycja człowieka w społeczeństwie będzie wymagać codziennego stosowania technologii informacyjnych – praca, rozrywka, zakupy... Dzisiaj możemy poprzez sieć kontaktować się z bankiem, podpisać umowę czy też pracować.

Stosowanie nowych technologii nie tylko zmusza studentów do nauki – jak wszystkie nowinki przyciąga i zachęca do zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań. Pozwoli to na zdobycie kwalifikacji potrzebnych w zdobyciu przewagi nad innymi na trudnym rynku pracy.

Prócz wiedzy, na rynku pracy ważne są certyfikaty. Odpowiedni certyfikat daje pewne gwarancje obu stronom: i pracodawcy, i pracownikowi poszukującemu pracy. W wielu firmach istotne jest zatrudnienie pracownika posiadającego certyfikat firmy Microsoft, Novell, Cisco czy też Comp+. W Stanach Zjednoczonych każdy technik w branży IT musi mieć co najmniej certyfikat A+ i niedługo u nas będzie podobnie. Uczestnictwo w kursie jest jednak bardzo drogie – za 5-dniowe szkolenie trzeba zapłacić 2-4 tys. złotych, a następnie zdać egzamin (200-600 zł).

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji daje swoim studentom możliwość zdobycia kilku certyfikatów firm Microsoft, Novell czy też Cisco. Proponowane przez WSZiA kursy są prowadzone w oparciu o materiały autoryzowane przez certyfikowanych instruktorów. Koszt takiego kursu mieści się w granicach 10-20% ceny proponowanej przez firmy komercyjne, a wybrane egzaminy można zdać za darmo.

Mirosław Madej


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.