ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

CENA 1 ZŁ

fot. z archiwum WSZiA

Prof. Tadeusz Pomianek został uhonorowany przez władze uczelni medalem "Scholae Amicis"

  

LIST GRATULACYJNY

Rektor, Kanclerz i Senat oraz społeczność akademicka
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
składają na ręce 
prof. dr hab. Tadeusza Pomianka 
Prezesa Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie

serdeczne gratulacje i wyrazy uznania z okazji obchodów 
10-lecia działalności 
Stowarzyszenia.Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, 
będąc instytucją stymulującą małą i średnią przedsiębiorczość oraz kształcącą setki młodzieży regionu południowo- wschodniej Polski, może poszczycić się w tej dziedzinie znacznymi osiągnięciami. 

Chlubnym tego dowodem oraz dobrym przykładem 
było powołanie 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
oraz 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Sektor małej i średniej przedsiębiorczości obecnie stale zwiększa swój udział w wypracowywaniu dochodu narodowego i przyczynia się 
do tworzenia nowych miejsc pracy.

Prosimy przeto przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności dla całego Zarządu Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości oraz wszystkich współpracowników w dziele budowania nowoczesnych przedsięwzięć na miarę wyzwań XXI wieku.

Z wyrazami szacunku

Kanclerz WSZiA  dr inż. Jan Andreasik 
Rektor WSZiA prof. dr hab. Ryszard Orłowski

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.