ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

CENA 1 ZŁ


Zdjęcie pochodzi z galerii strony 
http://lwow.host.sk/foto/index.php 

  

Konferencje naukowe

WSZiA we Lwowie

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie (16-17 maja 2002 r.). Wizyta była wyrazem trwającej od kilku lat współpracy w ramach umowy o partnerstwie podpisanej przez obie uczelnie. 

W konferencji obok prodziekana Bogdana Kawałko wzięli udział asystenci Katedry Nauk Prawnych - mgr Aleksandra Jarychowicz-Bożek, mgr Ryszard Pankiewicz i Katedry Ekonomii - mgr inż. Andrzej Bożek oraz grupa studentów ekonomii i administracji - Katarzyna Gnap, Małgorzata Kukiełka, Łukasz Kniaź, Marcin Różycki. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali referaty dotyczące ekonomiczno-prawnych aspektów członkostwa w Unii Europejskiej oraz nowoczesnych sposobów podejmowania decyzji menedżerskich w jednoczącej się Europie.

Temat konferencji dotyczył aktualnych problemów formowania systemu ekonomicznego Ukrainy. Dyskusję zdominowały jednak aspekty przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i sytuacji Ukrainy po rozszerzeniu UE na wschód. Doskonałym forum wymiany poglądów na ten temat była praca w zespołach dyskusyjnych po konferencji plenarnej.Prace kontynuowano w grupach tematycznych (m.in. finanse, ekonomia, zarządzanie i marketing, systemy informatyczne w zarządzaniu). 

Wizyta była bardzo ciekawym doświadczeniem zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów. Zaowocowała wydaniem publikacji zawierającej materiały pokonferencyjne. Dla wszystkich uczestników było to także forum wymiany doświadczeń oraz zawierania nowych znajomości. 

RED


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.