ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ 

  

X Spotkanie Redaktorów Pism Akademickich

KARTA PŁOCKA

Organizatorem jubileuszowego spotkania dziennikarzy akademickich była po raz pierwszy uczelnia niepaństwowa, również jubilat - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jestem pod wrażeniem osiągnięć tej uczelni, zwłaszcza w najbardziej spektakularnej postaci tj. inwestycji; m.in. nowoczesnego centrum sportowego. 

Po dyskusjach 

Tym razem obrady dziennikarzy zaowocowały podpisaniem przez wszystkich uczestników dokumentu o tytule "Karta Płocka". Tekst jej publikujemy poniżej.

"Uczelnie wyższe, kształcąc przez wieki elity, stworzyły podstawy rozwoju polskiej nauki, kultury i sztuki. U progu XXI wieku w życiu szkół wyższych coraz bardziej znaczącą rolę odgrywają gazety akademickie, przekazując informacje, ale także będąc miejscem dyskusji i wymiany poglądów. 

Prasa polskich środowisk akademickich i naukowych powinna chronić podstawowe wartości stanowiące fundamenty dotychczasowego rozwoju szkół wyższych, wyrażone między innymi w Karcie Krakowskiej z 30 września 2000 r. Dotyczy to w szczególności takich wartości jak: autonomia uczelni w zakresie badań, dydaktyki i zarządzania, tolerancja, wysoka jakość kształcenia, poszanowanie zasad moralnych i tradycji akademickich. 

Warunkiem wypełniania misji przez prasę akademicką jest jej niezależność w kształtowaniu przekazu i doborze informacji. 
Wykonując swoje zadania dziennikarze prasy akademickiej powinni kierować się zasadami ujętymi w Karcie Etycznej Mediów Polskich, a w szczególności zasadą prawdy i obiektywizmu, przedstawiając rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów i rzetelnie relacjonując różne punkty widzenia."

Osiągnięcia 

Zdobycie przez uczelnię certyfikatu jakości ISO, piękne, nowocześnie wyposażone budynki: sale wykładowe, laboratoria komputerowe. Działające w szkole Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, biuro karier itp. Na pewno nie da się jednym tchem wymienić osiągnięć Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku. Przy tym, widoczne na pierwszy rzut oka, sprawne zarządzanie uczelnią, dobra organizacja pracy, kompetencja i zadowolenie. Jednym słowem - uczelnia europejska. 

Ludzie najważniejsi 

Dla mnie osobiście, jubileuszowe spotkanie przedstawicieli pism akademickich, miało dodatkowe znaczenie. Co mnie poraziło i zaskoczyło!? Nagle próbując przekonać uczestników, żeby następne spotkanie było w Zamościu, uświadomiłam sobie, że nie jest tak naprawdę ważne, gdzie się spotkamy. Ważne, że jest takie forum, gdzie można porozmawiać o swoich problemach, że łączą nas podobne sprawy i cele w działaniu. Gratuluję pomysłodawcy tego przedsięwzięcia - Tadeuszowi Zaleskiemu. Chylę czoła przed tymi, którzy od 10 lat uczestniczą w zjazdach. A wszystkich i "weteranów", i "młody narybek" serdecznie zapraszam do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 
Małgorzata Bzówka

Małgorzata Bzówka


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć,  Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.