ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ

fot. M.Libera

Ryszard Cedrowski, prezes KEMA QUALITY wręczył certyfikat rektorowi Ryszardowi Orłowskiemu i kanclerzowi Janowi Andreasikowi.

 


fot. M.Libera

Prof. Jerzy Dietl mówił podczas swojego wykładu o wyzwaniach dla polskiego szkolnictwa wyższego.

  

CERTYFIKAT ISO DLA UCZELNI - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA 
I DYDAKTYKI

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001: 2000 w zakresie kształcenia w systemie studiów wyższych zawodowych, studiów podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych. Certyfikat został wydany 1 kwietnia 2002 roku na okres 3 lat. Uroczyste wręczenie dokumentów nastąpiło 5 czerwca br. przez Ryszarda Cedrowskiego, prezesa holenderskiej firmy certyfikującej uczelnię - KEMA Quality. 

Do niedawna certyfikacji poddawały się wyłącznie przedsiębiorstwa produkcyjne, chcące by ich produkt spełniał standardy najwyższej jakości, był konkurencyjny na rynkach światowych. Obecnie nikt nie ma wątpliwości, że usługa jest również produktem. A jakość jej realizacji decyduje o pozycji przedsiębiorstwa na rynku. 

- Uczelnia, zwłaszcza ta niepaństwowa, jest firmą działającą wg wymogów rynkowych, student jest klientem uczelni, a kształcenie jest usługą dydaktyczną. Władze WSZiA, szukając formuły realizowania tej usługi na najwyższym poziomie, postanowiły wdrożyć system zarządzania jakością. Celem systemu jest właśnie dostarczanie klientowi-studentowi usługi dydaktycznej o możliwie jak najwyższej jakości, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i dydaktycznym – tłumaczy prorektor dr Mieczysław Kowerski, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

Firma certyfikująca - Kema Quality, przez 1,5 roku pracy nad wdrożeniem systemu nie tworzyła nowych, iluzorycznych procedur dla uczelni. Uporządkowała istniejący system, grupując określone i ściśle ze sobą powiązane procesy. Jednoznacznie określiła zarówno zakres obowiązków, jak i uprawnień pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie szkoły w każdej dziedzinie jej działalności.

Metodologia tego uporządkowania jest oczywista. Działając szybko i sprawnie, uczelnia musi dbać o jakość, ciągle usprawniając swoje działania. Każdy proces jest realizowany metodą PDCA (angielski skrót - oznaczający: zaplanuj, wykonaj, skontroluj, działaj). Wszystkie procesy i procedury zostały opisane w Księdze Jakości. 

Pod względem organizacyjnym certyfikat narzuca uczelni taką organizację procesu dydaktycznego, aby student odpowiednio wcześniej wiedział, w jakich warunkach będzie się kształcił, jakie zasady go obowiązują, jakie terminy itp. Innymi słowy, celem jest maksymalny dostęp do informacji. Pod względem merytorycznym uczelnia musi zapewnić studentowi możliwość zdobycia najbardziej nowoczesnej wiedzy przy użyciu możliwie jak najlepszych środków, narzędzi i oczywiście przy pomocy czy pośrednictwie niekwestionowanych specjalistów, w postaci kadry dydaktycznej. 

Co w życiu uczelni zmieniło wdrożenie tego systemu zarządzania jakością? Rozbudowano maksymalnie system informacji dostępny dla studenta poprzez stronę internetową uczelni oraz kioski informatyczne, w których np. uzyskuje on informacje na temat swoich ocen, płatności czy terminów zajęć. Dbając o jakość prowadzonych zajęć, w uczelni wprowadzono system permanentnego monitoringu wykładów, ćwiczeń itd. Studenci, wykorzystując stworzone przez uczelnię, własne oprogramowania, oceniają jakość prowadzonych zajęć, np. ich terminowość, zakres i przydatność w praktyce, na rynku pracy i w życiu zawodowym. Podobnie opinie na temat uczelni są zbierane od absolwentów (ankiety). 

Wszystko to jest możliwe dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej. W dwóch budynkach o powierzchni prawie 4 tys. metrów kwadratowych znajduje się 7 laboratoriów komputerowych ze 120 stanowiskami pracującymi w sieci, z dostępem do Internetu. Najnowsze oprogramowania z dziedziny ekonomii, informatyki, administracji czy fizjoterapii wspomagają tradycyjny system prowadzenia zajęć. 

Dostęp do Internetu jest możliwy z każdego stanowiska dydaktycznego. Każdy student ma konto poczty elektronicznej oraz stronę www. Uczelnia posiada własny system komputerowego wspomagania egzaminów, zapewniający obiektywne ocenianie pracy studentów. 
Uczelniana sieć komputerowa
z dostępem do Internetu oparta jest na systemach: NOVELL NETWARE 5, SOLARIS (bazy danych), LINUX (www uczelni i www studentów), HMS (system wspomagający zarządzanie uczelnią), ZENworks (oprogramowanie wspomagające zarządzanie stacjami roboczymi). 

Uczelnia dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb polskiego rynku pracy. Oprócz kierunków proponowanych od początku istnienia uczelni: ekonomii, administracji czy informatyki i ekonometrii, wprowadzony został nowy - fizjoterapia. WSZiA proponuje także nowe ciekawe specjalności: informatyka w zarządzaniu: grafika i sztuczna inteligencja (na informatyce), marketing i handel międzynarodowy (na ekonomii), prawo i rachunkowość finansowa oraz integracja europejska i polityka regionalna (na administracji).

W swojej ofercie uczelnia posiada również kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych. Najciekawsze z nich to m.in. integracja europejska, strategia rozwoju obszarów wiejskich, zarządzanie w oświacie, Akademia Handlu Zagranicznego czy informatyka

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.