ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
 

  

Ponad 3,7 tysiąca studentów ukończyło już studia w Wyż-szej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Birety w górę.

 Prawie 200 absolwentów studiów dziennych ekonomii, administracji oraz informatyki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymało z rąk rektora dyplomy ukończenia studiów licencjackich. 

Ta niecodzienna uroczystość odbyła się 8 października o godz. 10 w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22 a. Absolwenci byli ubrani w czarne togi i birety. Nie obyło się bez błysków fleszów i odrobiny wzruszenia. Wśród tegorocznych absolwentów studiów dziennych jest trzech informatyków szczególnie wyróżnionych. Cezary Szymański, Jarosław Bielak i Jacek Pufelski dyplomy ukończenia studiów licencjackich otrzymają dopiero podczas uroczystej inauguracji roku (24 października), a będą one miały kolor niebieski. Takie dyplomy otrzymują najlepsi absolwenci WSZiA. 

Do połowy października dyplomy ukończenia studiów licencjackich otrzymali również absolwenci ekonomii (15 października), administracji (18 października) i informatyki zaocznej (11 października). W tym roku studia zaoczne na ekonomii ukończyło prawie 300 osób, administracji – ok. 340 i 150 informatykę. Zdecydowana większość (ok. 70 proc.) nie zakończyła nauki na licencjacie i rozpoczęła Studia Uzupełniające Magisterskie. Najwięcej, dzięki podpisanym porozumieniom i współpracy w ramach konfederacji, w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Ukończenie licencjatu w WSZiA umożliwia podjęcie studiów we wszystkich uczelniach w kraju. Najlepszym na to przykładem jest chociażby fakt, że absolwenci WSZiA „walczą” o tytuł magistra m.in. w Uniwersytecie Szczecińskim czy Toruńskim. 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.