ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest jedyną uczelnią niepaństwową w kraju, która zdobyła certyfikat zarządzania jakością ISO 9001: 2000.

ABSOLWENCI WYBIORĄ UCZELNIĘ NOWOCZESNĄ

Rozmowa z dr. inż. Janem Andreasikiem, kanclerzem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

- Jak zdobycie certyfikatu wpływa na działalność uczelni? 

 - Certyfikat ISO 9001: 2000 jest oparty o zupełnie nową normę „learning organization”. Jest to norma organizacji, która ciągle się uczy, doskonali, dopasowuje do wymagań rynku. Nasi studenci powinni mieć pewność, że uzyskują wiedzę aktualną i umiejętności maksymalnie dopasowane do wymagań rynku, szczególnie rynku regionalnego. Stąd też w naszej działalności zwracamy wiele uwagi na przygotowywanie nowych specjalności, nowych kierunków studiów, na doskonalenie własnej pracy, na wdrażanie systemów, które funkcjonują w przedsiębiorstwach, szczególnie systemów informatycznych. WSZiA jest uczelnią nowoczesną, spełniającą wszelkie standardy uczelni międzynarodowych. Jesteśmy jedyną uczelnią w kraju mającą system zarządzania jakością według nowej formuły. 

- Jakie to ma znaczenie dla studentów?

- Bezpośrednio takie, że uczelnia wydaje dyplomy i suplement, na których będzie znajdowała się informacja o tym, że posiada ona certyfikat ISO 9001:2000. Z drugiej strony, na pewno ten znak jest rozpoznawalny we wszystkich przedsiębiorstwach, które należą do rodziny ISO 9001. Takie przedsiębiorstwa na pewno chciałyby zatrudnić absolwentów uczelni posiadającej ten sam certyfikat jakości. Wiąże się to z tym, że nawet najmniejsze przedsiębiorstwa posiadające ten certyfikat chcą współpracować z tymi, które też spełniają normy odpowiadające normie jakości ISO. Jest to kwestia wejścia do wielkiej światowej rodziny tych wszystkich instytucji i tych wszystkich przedsiębiorstw, które posiadają certyfikat ISO 9001:2000. Certyfikat ten przyznawany jest przez znaną firmę holenderską KEMA, która jest potężnym konsorcjum wydającym przeróżne certyfikaty dla przedsiębiorstw, poprzez uczelnie do samorządów. 

- Czy sądzi Pan, że dzięki certyfikatowi zamojska uczelnia będzie częściej wybierana przez absolwentów szkół średnich? 

- Mam nadzieję, że polska młodzież roku 2002 będzie wybierać te uczelnie, które zapewnią jej określony poziom przekazywanej wiedzy, wiedzy aktualnej, jak również umiejętności, które nie wiążą się tylko ze studiowaniem według określonych form. My proponujemy szeroką gamę różnorodnych certyfikatów, w tym językowych, informatycznych (np. firmy Cisco Systems), ekonomicznych. Uczelnia posiada systemy sieciowe, dzięki którym studenci już dziś uczestniczą w światowym przepływie informacji.

- Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Małgorzata Bzówka 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.