ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ

- Witam zespół Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu – Signum Spei – tymi słowami, w obecności 10 tysięcy pielgrzymów, Ojciec Św. przywitał zespół uczelniany w Watykanie w auli Pawła VI. „Signusy” zaśpiewali papieżowi jak umieli najpiękniej „Balladę podbeskidzką”. Ich 1-minutowy występ zarejestrowały media niemieckie, włoskie, program 1 i 2 TVP, Polonia oraz Telewizja Niepokalanów

- Niewątpliwie najważniejszym dla nas wydarzeniem podczas tej trasy koncertowej była audiencja u Ojca Św. Nie da się przekazać słowami wrażeń, które towarzyszyły temu przeżyciu. Mamy nowe siły do pracy – opowiadała Anna Konopa-Cios, dyrygentka „Signum Spei” ...>>
Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.