ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Z posiedzenia Senatu - 23 kwietnia 2002 r.

Niebieski dyplom

Najlepsi absolwenci otrzymają dyplom z wyróżnieniem koloru niebieskiego - tak zadecydował na ostatnim posiedzeniu Senat uczelni.

O przyznaniu studentowi dyplomu z wyróżnieniem może wystąpić do Rektora Komisja Egzaminacyjna. Warunkiem zdobycia jest uzyskanie przez dyplomanta średniej ocen z przebiegu studiów na co najmniej 4,5, oceny z pracy dyplomowej 5,0 oraz złożenie egzaminu dyplomowego na 5,0.

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.