ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁIstotnym punktem spotkania była projekcja filmu prezentującego kalendarium negocjacji pomiędzy Polską a Unią Europejską.

  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Z cyklu wykładów o integracji

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy Centrum Badawczo- Szkoleniowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zorganizowało w dniu 19 kwietnia 2002 roku prelekcję dotyczącą problematyki europejskiej.

Uczestnikami wykładów była młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zamościu (146 osób). 

Istotnym punktem spotkania była projekcja filmu prezentującego kalendarium negocjacji pomiędzy Polską a Unia Europejską oraz charakterystykę poszczególnych państw członkowskich UE.

Zakres tematyczny zajęć obejmował między innymi takie zagadnienia jak:geneza powstania Unii Europejskiej, ojcowie Unii Europejskiej, symbole UE, instytucje UE, wprowadzenie Euro, przebieg negocjacji pomiędzy Polską a Unią Europejską. 

W trakcie zajęć odbył się też konkurs z nagrodami, podczas którego na pytania wykładowców odpowiadali uczestnicy. Wykłady odbywały się w Collegium Novum WSZiA. Zajęcia prowadzone były z użyciem nowoczesnych środków audiowizualnych, takich jak projekcja filmu na temat UE oraz z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych. Prelekcję prowadzili pracownicy RCIE w Zamościu Agnieszka Pacyk i Adolf Wituch. Każdy z uczestników spotkania otrzymał certyfikat.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.