ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

  

Nasze Sprawy

Upomnienie przed skreśleniem

 W związku z nasilającym się procesem absencji na zajęciach, dziekan przed decyzją o skreśleniu z listy studentów wysyła upomnienia.

Jest to pismo następującej treści:

"Z przykrością przyjąłem do wiadomości fakt, że nie uczestniczy Pan/Pani w zajęciach z ............................, o czym pisemnie powiadomił/ła mnie ...........................................

Postępowanie takie jest przejawem lekceważenia studiów oraz niezgodne jest z Regulaminem Studiów, który zobowiązuje studentów do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Uczelni. Z uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych nie zwalnia fakt wnoszenia opłat za studia. Moim zdaniem jest to nie szanowanie własnych pieniędzy. Dodam, że takie postępowanie doprowadzić może do skreślenia z listy studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z powodu nie uczestniczenia w zajęciach.

Sądzę, że pismo to będzie zachętą do zmiany postępowania, a także ustalenia z prowadzącym zajęcia formy ich odrobienia." 

Dla studentów winien być to sygnał i ostatnie ostrzeżenie przed decyzją o skreśleniu z listy studentów. Czy warto w niespecjalnie sympatycznej atmosferze wracać na studia czy ponosić dodatkowe koszty związane z reaktywacją? 
 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.