ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ
Nasi PRIMUS-i.

  

"Primus Inter Pares" - konkurs na najlepszego studenta, zorganizowany przez Radę Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie.

Najlepsi wśród równych

Finał wojewódzki konkursu "Primus Inter Pares" odbył się 27 kwietnia br. w Filharmonii Lubelskiej. Gościły tam najwyższe władze województwa i miasta, rektorzy uczelni, rodziny i koledzy uczestników. 

Najlepsi studenci zostali wyłonieni z grona 184 osób. A było ich tylko 48 z 12 uczelni Lubelszczyzny. Wśród nich znaleźli się także studenci naszej uczelni, Joanna Giruć (6 AZZ) oraz Cezary Szymański (6 KZZ). 

Konkurs zrodziła potrzeba nagradzania najwybitniejszych studentów za ich wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach i poza ich bramami. 
W ocenie kandydatów do miana "najlepszych wśród równych", pod uwagę oprócz wyników w nauce brano także aktywność społeczną. Jednak w dużej mierze punktacja uzależniona była od średniej z toku studiów. I to był główny warunek uczestnictwa - średnia ocen za ostatni rok akademicki - minimum 4,71. Nasi studenci mieli odrobinę lepsze wyniki od wymaganych, Czarek - 4,78, Joanna - 4,81. W sumie zgromadzili kolejno po 63 i 100 punktów. 

Konkursowi patronowali wielokrotnie wojewodowie, prezydenci miast,
a ostatnio praktyką stało się obejmowanie go patronatem przez kolejnych prezydentów RP. W tym roku patronat nad finałem ogólnopolskim objął premier Leszek Miller. 

Zanim ogłoszono nazwiska trójki laureatów, którzy zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego (nagroda główna - samochód osobowy), zwycięzcy z poszczególnych placówek otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez swoje uczelnie, a także dyplomy, wręczane przez rektorów. Naszym studentom wręczył je prof. dr hab. Ryszard Orłowski. 

Laureatami konkursu wojewódzkiego zostali studenci lubelskich uczelni, Piotr Zarzycki z UMCS-u, Krzysztof Kolano z Politechniki Lubelskiej oraz Iwona Bogucka z Akademii Rolniczej. Życzymy zdobycia nagrody głównej w finale ogólnopolskim. 

Red.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.