ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁProdziekan Bogdan Kawałko zapoznał uczestników z problematyką przystąpienia Polski do UE.

  

Studenckie koła naukowe

Ochrona środowiska w Unii.

"Prawne problemy ochrony środowiska w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej"- to temat warsztatów naukowych, które odbyły się w dniach 18-19 kwietnia br. w Zwierzyńcu.

Warsztaty zorganizowało Studenckie Koło Administratywistów, a patronat nad nimi objęło Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu. Oprócz studentów WSZiA, w spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście z Ukrainy: prof. Michasiuk, doc. dr Iwanna Yakymiv, wraz z grupą studentów z Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie, oraz studenci Naukowego Koła Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W warsztatach uczestniczyły także władze WSZiA w Zamościu, tj. rektor WSZiA prof. dr hab. Ryszard Orłowski, prorektor dr Mieczysław Kowerski, prodziekan mgr inż. Bogdan Kawałko, dyrektor RCIE.

Pierwszego dnia, po oficjalnym otwarciu przez rektora WSZiA prof. dr. hab. Ryszarda Orłowskiego, uczestnicy obejrzeli prezentację dotyczącą przystąpienia Polski do UE, przygotowaną przez RCIE. 

Drugi dzień konferencji, który odbywał się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu, rozpoczął się wystąpieniem prodziekana mgr. inż. Bogdana Kawałko, który zapoznał uczestników konferencji z wybranymi aspektami przystąpienia Polski do UE. 

W wypowiedzi po konferencji dla NF, prodziekan podkreślił, że takie spotkania są bardzo ważne dla rozwoju wzajemnych kontaktów polsko-ukraińskich:

- Bardzo ważnym aspektem w kontekście przystąpienia Polski do UE, jest działanie na rzecz wzmacniania wzajemnych stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą. Polska nie może dopuścić do tego, aby na granicy wschodniej naszego kraju, która po przystąpieniu Polski do UE stanie się również granicą wspólnoty europejskiej, powstał kolejny "mur berliński". Należy dołożyć wszelkich starań, by rozwinięte już różne formy współpracy między dwoma sąsiadami, zwłaszcza współpraca transgraniczna, rozwijały się - powiedział prodziekan Bogdan Kawałko.

Następnie głos zabrał goszczący uczestników warsztatów dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Zdzisław Kotuła. Przedstawił funkcjonowanie RPN oraz przybliżył temat wdrażania dyrektyw unijnych w drodze realizacji programu Natura 2000.

Podczas konferencji przedstawione zostały referaty przygotowane przez uczestniczących w warsztatach studentów: "Problemy z dostosowaniem prawa ochrony środowiska Polski do prawodawstwa UE" (Łukasz Kniaź, WSZiA), "Udoskonalenie prawnych podstaw ekonomicznych mechanizmów ochrony środowiska na Ukrainie" (Siergiej Marczenko, Lwów), "Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska" (Sylwia Kamińska, UMCS), "Czarnobyl po upływie 15 lat" (Mariana Furtak, Lwów), "Prawne instrumenty ochrony środowiska" (Tomasz Otkała, UMCS), "Historia tworzenia przepisów przyrody" (Renata Dolinna, WSZiA), "Praktyczny aspekt ochrony środowiska na Ukrainie" (Natalia Bałuszka, Lwów). 

W ramach rewizyty, reprezentacja WSZiA w składzie: prodziekan mgr inż. Bogdan Kawałko, dyrektor RCIE, mgr Aleksandra Jarychowicz-Bożek (Katedra Nauk Prawnych), mgr Ryszard Pankiewicz (Katedra Nauk Prawnych), mgr inż. Andrzej Bożek (Katedra Nauk Ekonomicznych) oraz studenci: Małgorzata Kukiełka, Katarzyna Gnap, Łukasz Kniaź, Marcin Różycki, uczestniczyć będą w konferencji naukowej "Contemporary Problems of Economic Systems Formation in Ukraine". Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja br. we Lwowie.

Małgorzata Kukiełka 
Ryszard Pankiewicz


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.