ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Nowości wydawnicze

Warto zaglądać do naszych wydawnictw

Maj jest miesiącem, który w Polsce od lat wiązany jest z promocją książek. Właśnie zakończyły się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, warto więc przez pryzmat tych wydarzeń spojrzeć na naszą uczelniana witrynę wydawniczą.

Wszystkim możemy polecić lekturę wykładu otwartego nt. "Ekonomia i etyka z perspektywy chrześcijańskiej" - wygłoszonego przez ks. prof. dr. hab. Janusza Nagórnego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czytelnik powinien zastanowić się nad taką myślą autora "..w ogólnym zarysowaniu problemu harmonijnego spotkania ekonomii i etyki (...) najważniejsze pozostaje stwierdzenie, ze fundamentem tego spotkania jest człowiek. Ten człowiek, który prowadzi działalność go-spodarcząjest również istotą moralną jest kimś, kto został obdarowany sumieniem..."

Ukazała się kolejna pozycja z serii Monografie. Jest to książka "Kryzysy walutowe- Strefa EURO - Współczesne wyzwania dla Polski" autorstwa prof. dr hab. Jana Sulmickiego o perspektywach rozwoju gospodarki światowej, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z in-
tegracją europejską.

Wydane zostały także, przydatne już w czasie najbliższej sesji egzaminacyjnej, pozycje z serii "Podręczniki akademickie". Dla informatyków- "Borland Delphi - Podstawy programowania obiektowego" , książka napisana przez Tomasza Bajorka i Zbigniewa Omiotka. Natomiast studentów ekonomii zainteresuje zapewne podręcznik "Analiza ekonomiczno-finan-sowa przedsiębiorstwa" autorstwa Włodzimierza Ciseła i Janusza Narkiewicza.

Jest też dostępny ósmy już zeszyt "Zamojskich Studiów i Materiałów" zawierający zbiór artykułów z różnych dziedzin nauki przygotowanych przez grono pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni, jak również przez osoby związane z naszą uczelnią poprzez inne kontakty naukowe.

Warto dodać, że drugie wydanie "Oferty Wydawniczej" opracowanej przez Danutę R. Kawałko, dyrektora Biblioteki WSZiA trafia do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tym co dzieje się w uczelnianej oficynie wydawniczej.

Zofia Kiełbińska - Ryń


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.