ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Gratulacje dla pierwszych magistrów

"Nasi" magistrowie

Chociaż nasza uczelnia nie ma jeszcze uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich, to nie można nie odnotować faktu, że mamy pierwszych magistrów wśród absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Na Wydziale Prawa i Administracji UMCS egzamin magisterski zdały 152 osoby, na Wydziale Ekonomicznym również tej lubelskiej uczelni - 146 osób. 

Wśród magistrów administracji 15 proc. obroniło się na 5, 60 proc. na 4 i 25 proc. na 3. Ekonomistom poszło trochę gorzej, gdyż tylko 5 proc. otrzymało na obronie 5, 63 proc. dostało 4 i 32 proc. - 3. 

Od początku istnienia uczelni, władze dbały o zapewnienie naszym absolwentom możliwości dalszego kształcenia na studiach uzupełniających magisterskich. Jest to możliwe m.in. dzięki stosownym porozumieniom zawartym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. I w tych uczelniach najwięcej studiuje naszych absolwentów. Po kilka czy kilkanaście osób studiuje na SUM w takich uczelniach, jak: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Szczeciński czy Politechnika Rzeszowska. 

W semestrze letnim 2001/2002 w UMCS 438 naszych absolwentów ekonomii i administracji będzie zdawało egzamin magisterski. 

Uczelnia przygotowała wniosek do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o zezwolenie na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku ekonomia. 


Opr. MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.