ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Opinie

Magister z satysfakcją

Rozmowa z Agnieszką Kuśmierczuk, absolwentką studiów licencjackich WSZiA i studiów uzupełniających magisterskich w UMCS.

- Z perspektywy czasu, które studia licencjackie czy magisterskie uzupełniające były trudniejsze?

- Trudniejsze na pewno były studia magisterskie. Niektóre przedmioty powtarzały się np. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie Finansami, Rynki kapitałowy i finansowy, Ekonometria, Bankowość. Wykładowcy tych przedmiotów byli bardzo wymagający. Do wykładów prowadzone były ćwiczenia, co było dla mnie nowym doświadczeniem. Szczególnie do egzaminów z Ekonomii matematycznej, Ekonometrii i Zarządzania finansami trzeba było solidnie się przygotować.

- Czy zdobycie tytułu magistra poprawiło twoją sytuację zawodową, spowodowały awans...?

- Zdobycie tytułu magistra przyniosło mi ogromną satysfakcję osobistą. Studia w UMCS-ie były moim marzeniem. W pracy zawodowej zdobyłam stanowisko specjalisty. O awans nie zabiegałam, ponieważ bardzo lubię swoją obecną pracę.

- Jakie przedmioty uważasz za szczególnie przydatne w Twojej obecnej pracy z programu studiów ekonomicznych? Który z wykładowców jest dla Ciebie wzorcowym nauczycielem akademickim i dlaczego?

- Za takie przedmioty uważam Prognozowanie i symulacje, Zarządzanie finansami. Wykorzystane w praktyce pozwoliły mi lepiej wykonywać swoją pracę. Wzorcowym wykładowcą jest dla mnie pani dr Anna Jankiewicz - Siwek. Wykłady i ćwiczenia prowadziła doskonale i zrozumiale dla wszystkich. W trudnych przypadkach można było zwrócić się o ponowne wytłumaczenie. Była bardzo konkretna i miła jako wykładowca.

- Na jaki temat pisałaś pracę magisterską. Kto by Twoim promotorem?

- „Rola i znaczenie Telekomunikacji Polskiej S.A. na rynku usług telekomunikacyjnych." - tak brzmiał tytuł mojej pracy magisterskiej. Moim promotorem był dr Andrzej Pakuła.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Bzówka


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.