ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Pozycja uczelni w rankingach

Jesteśmy coraz lepsi

Media doceniły pracę uczelni. We wszystkich rankingach prasowych zdobyliśmy wyższe miejsca niż przed rokiem. 

O 22 w górę 

Nasza uczelnia zajęła 67. miejsce w rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw". Przed rokiem byliśmy na miejscu 88.

W tym roku osiągnęliśmy wskaźnik rankingowy o wysokości 15,80. Bardzo wysoko, wskaźnikiem maksymalnym 100, oceniono kontakty uczelni ze środowiskiem lokalnym oraz system wspierania absolwentów. Wysoko ocenione zostały również baza dydaktyczna, system rekrutacji, poziom kadry dydaktycznej i jej zaangażowanie w działalność wydawniczą. 

65 w rankingu "Polityki" 

Po raz pierwszy zostaliśmy dostrzeżeni w rankingu "Polityki". Wśród uczelni zakwalifikowanych do grupy A (akademie ekonomiczne oraz uczelnie mające wyodrębnione wydziały ekonomii i zarządzania) zajęliśmy 65. miejsce. Najwyżej, i bardzo podobnie do rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej", oceniono kontakty uczelni z otoczeniem, infrastrukturę oraz orientację na klienta. 

Awans o 4 miejsca 

W rankingu tygodnika "Wprost" w kategorii niepaństwowych szkół niebiznesowych nasza uczelnia zajęła 15. miejsce. 
W porównaniu z ub. rokiem jest to kolejny awans WSZiA, tym razem o 4 miejsca w górę. Zaplecze intelektualne uczelni (w tym osiągnięcia naukowe kadry dydaktycznej) oceniono na 33 pkt (maks. 40 pkt), proces kształcenia na 32 pkt (maks. 40 pkt). Na 13 pkt (maks. 20 pkt) oceniono szanse kariery zawodowej absolwentów i jakość oraz wielkość bazy materialnej uczelni. 

9 miejsce w rankingu HOME&MARKET

W rankingu miesięcznika HOME&MARKET nasza uczelnia zajęła miejsce 9 wśród 43 prywatnych szkół biznesu. Uzyskaliśmy 260 punktów. Gazeta najwyżej oceniła dostęp do wiedzy (zróżnicowanie oferty ze względu na liczbę kierunków i specjalności) oraz warunki (m.in. stan komputeryzacji uczelni). Znamiennym jest fakt, że w tej ostatniej kategorii Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji zdobyła więcej punktów od lidera rankingu - Wyższej Szkoły Biznesu z Nowego Sącza. 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.