ISSN 1505-6058

NR 14  MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ
Otwarciu laboratorium towarzyszył pokaz grafiki trójwymiarowej.

 

Otwarcie nowego laboratorium w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

W goglach przy komputerze

 Spacerek wśród szumiących wodospadów i zjazd kolejką śmierci w Parku Zabaw Walta Disneya - to wszystko można było przeżyć nie ruszając się z Zamościa. 
Podczas otwarcia nowego laboratorium komputerowego, które odbyło się 23 kwietnia 2002 r. w Collegium Novum w Zamościu, studenci WSZiA prezentowali możliwości grafiki komputerowej i rzeczywistości wirtualnej. 
- Komputer i grafika to bardzo udany mariaż. Od pierwszych, najprostszych rozwiązań, umożliwiających prezentacje obrazów w postaci map bitowych, stało się jasne, że grafika komputerowa będzie stymulatorem nowych rozwiązań i aplikacji - mówił podczas wykładu "Grafika komputerowa. Od bitmapy do wirtualnej rzeczywistości" prof. dr hab. Wiesław Kamiński, kierownik Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy WSZiA. 

Po wykładzie profesor prowadził videokonferencję z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. 

- Taki profesor Marshall (przyp. red. visiting profesor) mógłby prowadzić dla nas zajęcia nie ruszając się z Dallas - komentowali studenci. 

I jest to kwintesencja znaczenia, jakie ma zastosowanie tego rodzaju rozwiązań technicznych do prowadzenia zajęć w systemie "distance learning", które w takiej postaci wkrótce będzie możliwe w zamojskiej uczelni. 

W systemie "nauczania na odległość" już od kilku lat studenci WSZiA zdobywają dodatkowe kwalifikacje na międzynarodowych kursach firm CISCO (potentat na rynku produktów sieciowych) czy MUCIA (organizacja zrzeszająca 10 uniwersytetów amerykańskich). Przez internet studenci komunikują się z wykładowcami, wysyłają projekty, rozwiązują zadania i oczywiście w ten sam sposób otrzymują oceny. Uczestniczą z sukcesami w wirtualnych rozgrywkach menedżerskich. 

Uczelnia dysponuje obecnie 8 laboratoriami z ok. 140 stanowiskami komputerowymi. Wszystkie pracują w sieci i są podłączone do internetu. W sieci są dostępne wszystkie oprogramowania stosowane w dydaktyce. Studenci korzystają z tych zasobów, oczywiście w czasie zajęć, ale i poza nimi, w ramach samokształcenia w kawiarenkach internetowych. Każdy student, w chwili przyjęcia do szkoły ma zakładane konto elektroniczne i ma możliwość zaprojektowania własnej strony www. Nowo otwarte laboratorium zostało przygotowane specjalnie pod potrzeby studentów kształcących się na kierunku informatyka i ekonometria o specjalności grafika i sztuczna inteligencja. 

MB 

Wyposażenie nowego laboratorium to 15 stanowisk komputerowych i stacja graficzna. Na stanowiskach - Pentium IV 1,6 GHz, 256 MB RAM, 17" monitor, zestaw słuchawkowy. Stacja graficzna - Pentium IV 2,2 GHz, 1 GHz RAM, karta video, 21" monitor, tablet. Dodatkowym wyposażeniem laboratorium są drukarka i skaner. 

 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.