ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Korespondencje

Prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki 
Kraków, dn. 22.04.2002

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Kierownik Zakładu Studiów i Badań Konserwatorskich


Jego Magnificencja
Rektor 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w ZamościuSzanowny Panie Rektorze

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za przemiły adres, jaki był Pan uprzejmy skierować do mnie w imieniu władz swej Uczelni. Każdy kontakt z Zamościem, a szczególnie z wielce zasłużonym światem nauki i kultury zamojskiej, jest mi nader bliski i szczególnie radosny.

W czasach, kiedy nowoczesne metody kształcenia poszerzają krąg zainteresowań wielu dyscyplin nauki, a wiedza staje się coraz bardziej uniwersalna, staram się uważnie śledzić wybitne dokonania środowisk kulturowych, dydaktycznych i naukowych Zamościa, 
a także osiągnięcia nowo kreowanej, na bazie wielowiekowej tradycji, mającej już swój jubileusz, zamojskiej wyższej uczelni. 

Życzenia Pana Rektora odbieram jako możliwość nawiązania nowych kontaktów z wieloma wybitnymi ludźmi nauki Zamościa i Zamojszczyzny.

Łącząc życzenia dalszego pomyślnego rozwoju Pańskiej Uczelni, 

 

pozostaję z szacunkiem
Bonawentura Maciej Pawlicki


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.