ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ
Chwila skupienia... i decyzja.

  

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym 2002 r.

Najlepsi z Tarnowa

W czwartek 21 marca 2002 r. w godzinach 10:00 - 15:00 został rozegrany finał drugiej edycji konkursu "Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym". Konkurs zorganizowali pracownicy Katedry Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu we współpracy z komórką marketingu tej uczelni pod patronatem medialnym dziennika ekonomicznego "Puls Biznesu".

Konkurs był adresowany do uczniów szkół średnich z całej Polski. Pisemne zaproszenia skierowano do szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego i województw ościennych. Celem projektu była popularyzacja zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz kształtowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji. Jednocześnie konkurs "Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym" może stanowić doskonałe narzędzie przygotowujące szkoły średnie do wprowadzenia do programu nauczania przedmiotu "Przedsiębiorczość", obowiązującego od roku szkolnego 2002/2003.

W pierwszej edycji konkursu wzięło udział pięć szkół z terenu województwa lubelskiego. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z Włodawy i w nagrodę otrzymał komputer multimedialny.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 39 zespołów z 19 szkół (w tym szkoły z województwa małopolskiego i podkarpackiego), a w konkurencyjnej walce brało udział 25 zespołów z 10 szkół. Rozgrywka rozpoczęła się 18 stycznia, wykładem wprowadzającym, wygłoszonym przez arbitrów konkursu w budynku Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a w Zamościu. Na spotkaniu tym uczestnicy konkursu otrzymali wyczerpujące informacje na temat symulatora COMSTRAT, za pomocą którego drużyny-firmy będą zarządzać firmą na wirtualnym rynku.

Zespoły biorące udział w rozgrywce zostały podzielone na tzw. wirtualne rynki, po pięć zespołów każdy. Decyzje na poszczególne okresy rozliczeniowe docierały do organizatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwycięzcy poszczególnych rynków utworzyli rynek finałowy, którego lider został ostatecznym zwycięzcą konkursu "Zarządzanie przedsiębiorstwem Wirtualnym'2002".

Zwycięzcą została drużyna "Robotech Ltd." (Bartosz Cich, Konrad Podstawski, Jan Kardaś - opiekun: Robert Zieliński) z II LO w Tarnowie i otrzymała w nagrodę komputer. Drugie miejsce zajęła firma "Pro-Technologic" z II LO w Tarnowie, trzecie zespół "Power Machine" z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie. Pozostałe miejsca w finale konkursu zajęły firmy: Robo-Tex z Zespołu Szkół Ekonomicznych (IV miejsce) oraz "Electro" z II LO w Tarnowie - miejsce piąte.

Zespoły były oceniane w oparciu o wszystkie aspekty zarządzania wirtualną firmą, dzięki sumarycznemu wskaźnikowi Balanced Scorecard. Główna Komisja Konkursu pod uwagę brała również cenę akcji wirtualnych firm. 

W przyszłym roku akademickim 2002/2003 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zorganizuje trzecią edycję konkursu, zachęcamy więc już teraz do zajrzenia na uczelnianą stronę internetową pod adresem www.wszia.edu.pl <http://www.wszia.edu.pl> i zgłoszenia swojej kandydatury do konkursu.
Opr. Andrzej Bożek


Opr. Andrzej Bożek


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.