ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Łodzi

Wokół rynku pracy

W dniach 12-14 kwietnia 2002 roku odbyła się w Łodzi I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Jej temat to "Sytuacja gospodarcza Polski. Analiza ekonomiczno-statystyczna".

Konferencję zorganizowały: Koło Nowoczesnej Ekonomii "Ekspert", działające w Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Studenckie Koło Naukowe "Awans" z Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi. Patronem spotkania był prof. dr hab. C. Domański, dyrektor Instytutu Ekonometrii i Statystyki wspomnianego wyżej wydziału UŁ. 

Podczas konferencji swoje prace przedstawiali studenci oraz pracownicy uniwersytetów i szkół wyższych: Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, kierunków ekonomicznych, administracyjnych, bankowych i informatycznych uczelni z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Zamościa. Tematyka wystąpień koncentrowała się wokół wzrostu gospodarczego Polski, finansów (w tym usług elektronicznych), rynku pracy i problemów związanych z planowanym wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej. Przedstawiono również referaty dotyczące inwestycji w naukę i turystykę polską. 

Gośćmi specjalnymi byli dr J. Kropiwnicki, który naświetlił aktualny stan i prognozę dla polskiej gospodarki, oraz prof. dr hab. C. Józefiak, dr B. Grabowski i dr J. Pruski, którzy omówili problemy i strategie polityki pieniężnej stosowanej przez NBP. 

Przedstawione przez nas prace - "Ekonometryczne modelowanie przestrzennego zróżnicowania PKB w Polsce" oraz "Próba budowy mikroekonometrycznych modeli oceny efektywności szkoleń dla bezrobotnych" - spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów i prowadzących sesje pracowników UŁ. Wszystkie pozytywnie zrecenzowane referaty zostaną wydane drukiem w materiałach pokonferencyjnych.

Organizatorzy zadbali również o czas wolny uczestników spotkania. Zaproponowali szereg rozrywek intelektualnych i towarzyskich, począwszy od ciekawych gier ekonomicznych i strategicznych, aż po tradycyjne ognisko z gitarą, pieczonymi kiełbaskami i wszelakimi studenckimi, acz stosowanymi do sytuacji, harcami. 

Wróciliśmy więc z konferencji nieco zmęczeni, ale bogatsi o nową wiedzę, doświadczenia i świadomi, że zaznaczyliśmy obecność zamojskiej WSZiA na polu nowoczesnej polskiej edukacji. 

Jarosław Bielak 
Tomasz Czuba


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.