ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁOd lewej: prof. dr hab. Leszek Leszczyński, prof. dr hab. Ryszard Orłowski, prof. dr hab. Zbigniew Hołda

  

Konferencje naukowe

Jesteśmy w pierwszej lidze

„Prawa człowieka w integrującej się Europie - Polska, Rada Europy, Unia Europejska" to tytuł konferencji naukowej, którą 17 maja br. zorganizowała Katedra Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Wśród wykładowców byli m.in. Mary Pat Treuthart z USA (zajmuje się problematyką praw człowieka w swojej pracy naukowej), prof. dr hab. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Zbigniew Hołda, przedstawiciel Fundacji Helsińskiej.

- Rada Europy miała wysokie standardy ochrony praw człowieka, wtedy gdy wchodziliśmy do niej w 1991 r. Te
standardy były wysokie. Polsce nie łatwo było je spełnić ale w istocie tak się stało.

Natomiast obecnie, gdy Rada Europy powiększyła się o państwa nowej demokracji gdzie z przestrzeganiem prawa w ogóle, a praw człowieka w szczególności, nie zawsze jest dobrze, to być
może Rada Europy obniży standardy. Ale na to miejsce pojawi się nowa ekskluzywna instytucja - Unia Europejska, która przez lata była wspólnotą gospodarczą teraz jest polityczną i od paru lat przywiązuje ogromną wagę do problematyki przestrzegania praw człowieka. Powiedzmy za dwa lata trafimy do tego bardzo ekskluzywnego klubu państw, które praw człowieka przestrzegają i które zbudowały sobie bardzo efektywny system międzynarodowej ochrony. Z tej perspektywy patrząc, jesteśmy w pierwszej lidze państw, które stosują system ochrony praw człowieka i tworząc, modyfikując prawo mają to na względzie, chociaż jak w każdym systemie są pewne mankamenty - powiedział „NF" prof. dr hab. Zbigniew Hołda

Od redakcji!

W następnym numerze opublikujemy relację z konferencji i najciekawsze referaty.

fot. MB
MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.