ISSN 1505-6058

NR 14  MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ- Komputer i grafika to bardzo udany mariaż. Od pierwszych, najprostszych rozwiązań, umożliwiających prezentacje obrazów w postaci map bitowych, stało się jasne, że grafika komputerowa będzie stymulatorem nowych rozwiązań i aplikacji - mówił podczas wykładu "Grafika komputerowa. Od bitmapy do wirtualnej rzeczywistości" prof. dr hab. Wiesław Kamiński, kierownik Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy WSZiA.... >>Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.