ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ

  
GALERIA BIBLIOTEKI WSZiA

Kartka Bożonarodzeniowa

Wystawa zawierała: 
-120 świątecznych kartek bożonarodzeniowych ze zbiorów Stanisława Rudego.

Kartki świąteczne w zdecydowanej większości pochodziły z krakowskich wydawnictw, między innymi: Salonu Malarzy Polskich, Galerii Polskiej Sztuki. Na wystawie prezentowane były także kartki z przemyskiego wydawnictwa Sztuka Współczesna, lwowskiego wydawnictwa kart malarstwa polskiego Zorza, wydawnictw warszawskich i innych, 

(data wystawy: 18.12.2001 r.-31.01.2002 r.

 

 

Ordynacje rodowe w Polsce

Wystawa zawierała:
- fotografie, dokumenty i wydawnictwa związane z Ordynacjami Zamojską, Gołuchowską i Kozłowiecką oraz opracowania dotyczące ordynacji rodowych w Polsce od XVIII wieku po współczesność.
Szczególną pozycją wśród wydawnictw były „Statuta Ordynacji Zamojskiej od r. 1589 -1840", Warszawa 1867 ze zbiorów WSZiA.

(data wystawy: 11.02.2002 r-17.03.2002 r.

 

 

 

Pieniądz

Wystawa zawierała:
- numizmatyczne zamościana ze zbiorów Krzysztofa Wróblewskiego,
- powojenne banknoty polskie ze zbiorów Mariusza Łapiuka,
- banknoty Euro oraz fotografie obrazujące historię pieniądza.

(data wystawy: 18.03.2002 r.-30.04.2002 r.

 

 

 

 

Wielkanoc

Wystawa zawierała:
- 60 kartek wielkanocnych ze zbiorów STANISŁAWA RUDEGO z Zamościa,
- pisanki, palmy, baranki zamojskich twórców ludowych,
- dekoracje wielkanocne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

(data wystawy: 25.03.2002 r.-30.04.2002 r.

 

 

 


Konstytucje

Na wystawie obejrzeć można:
- medale i monety upamiętniające polskie konstytucje (zbiory Krzysztofa Wróblewskiego, Zamojski Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego),
- wydania: Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r. oraz Małej Konstytucji z 1947 r. (zbiory Archiwum Państwowego w Zamościu),
- fotografie: rękopisu Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz Konstytucji Księstwa Warszawskiego 1807 r.( zbiory WSZiA w Zamościu),
- odbitki dokumentów: Małej Konstytucji z 1919 r. oraz Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. (zbiory WSZiA w Zamościu),
- wydawnictwa, fotografie i dokumenty obrazujące historię polskiego konstytucjonalizmu,
- wydania powojennych konstytucji
polskich.

(data wystawy: 29.04.2002 r.-31.08.2002 r.

Literacka Zamojszczyzna

To tytuł dziewiątej z kolei wystawy przygotowanej przez Bibliotekę WSZiA. Ekspozycja to pewnego rodzaju spacerek wśród pisarzy, poetów czy literatów, od XVI wieku po współczesność, którzy w jakiś sposób byli związani z Zamościem. Wystawa zostanie otwarta 27 maja.

Tego również dnia o godz. 11 w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza uczelnia będzie gościć Piotra Szewca - poetę, prozaika, krytyka literackiego i tłumacza, który wywodzi się z naszego miasta. A o godz. 18 poeta będzie miał wieczór autorski w Zamojskim Domu Kultury. Oba spotkania będą połączone z promocją książek Piotra Szewca.

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.