ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Centrum Badawczo-Szkoleniowe

Wspieramy małe i średnie

W ramach programu nauki języka polskiego dla obcokrajowców 19 kwietnia 2002 roku w Hotelu Orbis w Zamościu odbyło się spotkanie, którego tematem była problematyka przedsiębiorczości oraz rozwiązań gospodarczych funkcjonujących w regionie zamojskim.

W spotkaniu udział wzięło 12 biznesmenów z Europy Zachodniej, którzy są słuchaczami Instytutu Kształcenia Obcokrajowców w Warszawie. Podczas spotkania dyskutowano także na temat różnych sposobów wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a które to rozwiązania funkcjonują w państwach Unii Europejskiej i można je aplikować w Polsce. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele następujących firm : Julien Laronze - dyrektor generalny Alser Innovation, Didier Hugues - Auchan Polska, Frederik Jan Umbgrove - wiceprezes zarządu ABN Amro Bank Polska, Kristan Hausken - prezes Statoil Polska, Ronnie Richardson - wiceprezes Fortis Bank Polska.

W trakcie spotkania pracownicy Centrum Badawczo-Szkoleniowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zofia Kiełbińska-Ryń i Adolf Wituch zaprezentowali działalność uczelni i Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali maetriały promocyjne WSZiA i RCIE.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.