ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁW spotkaniach europejskich uczestniczyły zamojskie gimnazja

  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

IX Polskie Spotkania Europejskie

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) działające przy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w dniu 10 maja 2002 roku zorganizowało seminarium w ramach IX Polskich Spotkań Europejskich, którym patronuje Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Impreza była częścią IX Polskich Spotkań Europejskich, których centralne uroczystości od kilku lat odbywają się w Warszawie, a patronat nad nimi sprawuje Prezydent i Premier RP oraz Ambasador Wspólnot Europejskich w Polsce. Uczestnikami zorganizowanego w Zamościu przez nas seminarium byli uczniowie z Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 4 oraz Gimnazjum Społeczne w Zamościu. 

W trakcie spotkania konsultanci RCIE zaprezentowali sylwetki "Ojców Europy" między innymi: Roberta Schumana, Jean Monneta, Winstona Churchilla, Konrada Adenauera, Charlesa de Gaulle, Paula Henri Spaaka, Alcide de Gasperi i Józef Retingera oraz omówili ich dokonania i wkład na rzecz integracji europejskiej. 

W spotkaniu, które odbyło się w nowej auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza 22 udział wzięło 121 uczniów wraz z opiekunami.


AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.