ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Co nowego w wydawnictwach

Wydawnictwa uczelniane WSZiA wzbogaciły się w minionym 2001 roku o 21 tytułów ukazujących się w istniejących i nowych seriach wydawniczych. 

Ukazały się książki zasygnalizowane na łamach "Naszego Forum" nr 10 - a więc pokonferencyjne opracowanie pt. "Uwarunkowania rozwoju regionalnego z uwzględnieniem restrukturyzacji obszarów wiejskich" pod redakcją Bogdana Kawałko i Zbigniewa Mitury, długo oczekiwany zeszyt informatyczny "Zamojskich Studiów i Materiałów" pod redakcją Wiesława A. Kamińskiego oraz w serii Warsztaty naukowe - dwujęzyczna, polsko-włoska publikacja "Reforma konstytucji w Republice Włoskiej i Rzeczypospolitej Polskiej" opracowana przez Mauro Volpi i Wojciecha Orłowskiego. 

Ponadto ukazały się drukiem cztery kolejne Wykłady Otwarte (Krystyny Puto "Rehabilitacja ruchowa po leczeniu raka piersi", Dariusza Rosati "Członkostwo Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej. Kiedy i dlaczego?", Hermana Josefa Pelgrim "Zadania samorządu miejskiego na przykładzie Schwabisch Hall", Michała Jagiełło "Mniejszości narodowe w Polsce". 

Seria Monografie wzbogaciła się o okolicznościową publikację autorstwa Bogdana Kawałko i Jana Sulmickiego "Paweł Sulmicki (1909 - 1980)" wydaną z okazji nadania imienia prof. Pawła Sulmickiego Collegium Novum WSZiA. Kolejna pozycja "Zarządzanie jakością dydaktyki w jednostce uczelni wyższej" została przygotowana przez zespół pod redakcją Jerzego Łunarskiego.

Studenci naszej uczelni otrzymali kolejne podręczniki akademickie. W 2001 roku ukazał się numer 9. tej serii - "Polityka ekonomiczna. Problemy podstawowe" Józefa M. Grabowieckiego, a już w bieżącym roku 2002 nowe wydanie "Historii administracji" (uzupełnione) Władysława Ćwika, "Podstawy programowania w języku Turbo-Pascal" Tomasza Bajorka i "Podstawy prawa bankowego" Jana Mojaka i Zbigniewa Żywko

Plan wydawniczy na obecny rok kalendarzowy jest bardzo bogaty. W marcu wydano drukiem kolejny już siódmy zeszyt "Zamojskich Studiów i Materiałów" a zeszyt ósmy powinien ukazać się w kwietniu. W druku, bądź w przygotowaniu redakcyjnym znajdują się monografie: "Kryzysy walutowe - strefa euro - wyzwanie dla Polski" Jana Sulmickiego, "Banki hipoteczne i listy zastawne w świetle prawa polskiego" Artura Janiaka i Jana Mojaka, podręczniki "Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa" Janusza Narkiewicza i Włodzimierza Ciseł, "Delphi - podstawy teoretyczne i ćwiczenia laboratoryjne" Tomasza Bajorka i Zbigniewa Omiotka .

W naszym wydawnictwie w Centrum Badawczo-Szkoleniowym oczekują na recenzję lub skierowanie do drukarni kolejne gotowe materiały. Należy przypuszczać, że w bieżącym roku nasz dorobek wydawniczy powiększy się o wiele cennych pozycji. 

Zofia Kiełbińska - Ryń


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.