ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  
Grant dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu

Czy współpraca przygraniczna ma perspektywy ?

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przyznał Centrum Badawczo - Szkoleniowemu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu grant w wysokości 25 tys. zł na realizację projektu badawczego "Perspektywy przygranicznej współpracy polsko - ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej". 

- Perspektywa bliskiego członkostwa Polski w Unii Europejskiej rodzi obawy wśród rejonów przygranicznych obu państw, co do możliwości kontynuowania dotychczasowej współpracy. Istnieje taka obawa, że granica Polski, która stanie się wschodnią granicą Unii, będzie bardziej szczelna. A to z kolei spowoduje utrudnienia dla ruchu osobowego i towarowego - twierdzi prodziekan Bogdan Kawałko, dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu. 

Projekt zakłada przeprowadzenie badań na temat współpracy przygranicznej, konsekwencji przyjęcia przez Polskę zasad unijnej polityki handlowej oraz perspektyw rozwoju infrastruktury na granicy polsko - ukraińskiej. 

Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest prof. dr hab. Elżbieta Kawecka - Wyrzykowska, kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w Szkole Głównej Handlowej i członek zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. W realizacji projektu uczestniczą również prof. dr hab. Jacek Szlachta, dr inż. Jan Andreasik i mgr inż. Bogdan Kawałko 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.