ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁW prelekcji uczestniczyli przewodniczący z Koła Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK w Zamościu

  
Unia w turystyce

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy Centrum Badawczo- Szkoleniowym Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Administracji w Zamościu zorganizowało 14 lutego 2002 roku wykład na temat Unii Europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską.

W prelekcji uczestniczyli przewodnicy z Koła Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK w Zamościu. W trakcie spotkania uczestnicy obejrzeli film o Uczelni oraz film prezentujący kalendarium negocjacji pomiędzy Polską a Unia Europejską oraz charakterystykę poszczególnych państw członkowskich UE i Polski.

Tematyka zajęć obejmowała między innymi takie zagadnienia jak: geneza powstania Unii Europejskiej, ojcowie, symbole oraz instytucje UE, wprowadzenie Euro, fundusze strukturalne i przedakcesyjne, polityka regionalna UE, możliwości wykorzystania środków pomocowych dotyczących zwłaszcza polityki regionalnej

W trakcie zajęć odbył się też konkurs z nagrodami. Wykłady odbywały się 
w Collegium Maius WSZiA i wzbogaciło je użycie środków audiowizualnych, rzutnika i map. 

Przewodnicy otrzymali certyfikat uczestnictwa w tych zajęciach. 

AW


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.