ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

X Międzynarodowe Warsztaty Naukowe "TENTH INTERNATIONAL TAX WEEK"

Tegoroczne warsztaty naukowe odbyły się w miejscowości Obernai, koło Strasburga we Francji. Idea organizowania takich spotkań Młodych Europejczyków zrodziła się w Brukseli w ramach programu Unii Europejskiej, po to by młodzież mogła wymieniać się swoją wiedzą, poglądami i pomysłami.

Tematem dyskusji podczas spotkania było prawo podatkowe. Do Obernai przyjechało 120 studentów wraz ze swymi wykładowcami, którzy reprezentowali cztery państwa europejskie: Belgię, Holandię, Francję, Niemcy. Organizator na uroczystym powitaniu przedstawił temat i organizację warsztatów. Uczestnicy zostali podzieleni na pięcio- i sześcioosobowe grupy złożone z przedstawicieli poszczególnych państw. Mieli oni za zadanie rozwiązać kilka problemów ekonomiczno - podatkowych, wcześniej przygotowanych przez organizatora. Musieli się wykazać nie tylko wiedzą z zakresu prawa, ekonomii ale również z języka angielskiego, gdyż właśnie w tym języku uczestnicy komunikowali się ze sobą. 

Na początku wszyscy byli nieco podenerwowani i podekscytowani całym tym przedsięwzięciem. Ja również zostałam włączona do tego projektu i uczestniczyłam w warsztatach. W mojej grupie było dwóch Belgów, Holender, Niemka i Francuz. Dyskutowaliśmy na temat wysokości stóp procentowych, sposobów obliczenia podatków w swoim kraju itp. Okazało się, że różnice są ogromne, a przecież Belgia, Holandia, Niemcy, Francja są członkami Unii Europejskiej. 

Podczas kolejnych dni naszego spotkania wymienialiśmy się wiedzą z zakresu podatków. Każdy z uczestników rozwiązywał zadania na podstawie prawa obowiązującego w swoim kraju. Zadania były rozwiązywane w zaskakująco szybkim tempie, co wynikało z ogromnej wiedzy uczestników z zakresu prawa i ekonomii. Ostatni dzień był dla wszystkich najtrudniejszy. Bowiem np. sami Holendrzy zostali podzieleni na kilka grup i mieli za zadanie zrobić case na podstawie prawa niemieckiego, Niemcy według belgijskiego itp. w oparciu o to, czego nauczyli się od swoich kolegów. 

Obserwowałam i byłam pod wrażeniem ich wiedzy, zdolności, umiejętności i chęci poznawania nowych poglądów i doświadczeń.

Tego rodzaju spotkania studentów służą temu by poprzez wspólne rozwiązywanie skomplikowanych zadań i problemów mogli proponować ujednolicać (w przypadku tegorocznego zjazdu) system podatkowy w zjednoczonej Europie. Ujednolicanie dziedzin prawa i ekonomii na pewno będzie miało duży wpływ na rozwój gospodarki sektora publicznego i innych dziedzin życia w Europie. Działania unifikacyjne już teraz doprowadziły do tego, że od stycznia Europejczycy mają wspólną walutę Euro i miejmy nadzieję, że za kilka lat wypracują wspólny system podatkowy.

Europa potrzebuje młodych, wykształconych, ambitnych ludzi, którzy będą dążyć do zjednoczenia. Z przeprowadzonych rozmów z Holendrami wynika, że w ich kraju jest największe zapotrzebowanie na: fiskalistów i ekonomistów, zaś we Francji na menedżerów i przedsiębiorców. 

Na podstawie informacji uzyskanych od uczestników warsztatów można sądzić, że specjalność podatkowa na zachodnioeuropejskich uczelniach cieszy się dużym powodzeniem. Wynika to przede wszystkim z potrzeb rynku pracy. Szanse znalezienia zatrudnienia po ukończeniu tego rodzaju studiów są bardzo duże. Fakt ten równocześnie rzutuje na dość wysoki poziom wynagrodzeń tego typu specjalistów. 

Europa potrzebuje młodych, wykształconych, ambitnych ludzi, którzy będą dążyć do zjednoczenia.

Porównując to z polską rzeczywistością mogłam niestety stwierdzić, że w naszym kraju niewiele uczelni oferuje studentom wybór podobnej specjalności. Co prawda swoje usługi oferują doradcy podatkowi jednak wiadomo, że są oni zatrudniani przede wszystkim przez duże firmy i koncerny. Brak natomiast jest osób oferujących umiejętności podatkowe, które mogłyby znaleźć zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Być może wynika to z faktu, że przez długi okres czasu system podatkowy w Polsce był mniej skomplikowany i opierał się na innych zasadach niż w krajach, w których obowiązywały zasady gospodarki rynkowej i w związku z tym nie było zapotrzebowania na pracowników o tego typu kwalifikacjach. 

Zmiana systemu gospodarczego sprawiła, że odczuliśmy konieczność płacenia wyższych podatków, a istniejące firmy zaczęły poszukiwać sposobów na minimalizację obciążeń podatkowych. Sądzę, że sposobem na to może być wykształcenie specjalistów, którzy oprócz podstaw teoretycznych oferowaliby konkretne umiejętności praktyczne w zakresie szeroko rozumianych zagadnień fiskalnych. Edukacja w tym kierunku jest pożądana, zwłaszcza z perspektywy wysokiej stopy bezrobocia w naszym kraju, jak również z perspektywy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Dlatego uważam, że uruchomienie specjalności podatkowej na wzór funkcjonujących na zachodzie Europy cieszyłoby się dużym zainteresowaniem wśród polskich studentów. Poniżej przedstawiam wykaz przedmiotów obowiązujący na belgijskiej uczelni Artevelde Hogeschool z Gent na kierunku Prawo rachunkowo-podatkowe:
zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, V.A.T., podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek spadkowy i podatek od darowizn, międzynarodowe prawo podatkowe, prawo handlowe i gospodarcze, podstawy zarządzania, rachunkowość, matematyka finansowa, rachunkowość komputerowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, zarządzanie finansami, przetwarzanie danych na potrzeby przedsiębiorstw, projekty, seminaria, język obcy

Sposób organizacji warsztatów podatkowych w Obernai był bardzo sprawny. W ciągu dnia studenci w wyznaczonych wcześniej grupach obliczali podatki od osób fizycznych i prawnych w przygotowanych wcześniej zadaniach. Popołudniami zaś, wraz ze swoimi nauczycielami (było ich po dwóch z każdego kraju) na sesjach oceniających konsultowali różne kwestie i proponowane rozwiązania. Dyskusja była bardzo ambitna i zagorzała. Wszyscy byli bardzo zainteresowani, każdy miał coś do powiedzenia i przedstawienia swoich poglądów. Szczególną aktywnością wykazali się Niemcy i Holendrzy, być może dlatego, że udział w tych właśnie warsztatach był podstawą zaliczenia z "Prawa podatkowego spółek handlowych". Podczas rozwiązywania zadań nauczycieli dawali dużą swobodę, nie narzucali swoich rozwiązań, lecz starali się raczej być wnikliwymi obserwatorami.

Do Francji pojechałam z dwoma pracownikami Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zaprezentowali oni program Decision Programming Language - pomocny w zakresie podejmowania decyzji, który może być również przydatny w rozwiązywaniu zagadnień fiskalnych. Nauczyciele europejscy byli pod wrażeniem. Zadawali wiele pytań i byli bardzo zainteresowani. Nasi dydaktycy dostali brawa i zyskali aprobatę. Okazali się dobrymi reprezentantami naszej uczelni na forum międzynarodowym. Być może również my w niedalekiej przyszłości będziemy mieli szansę uczestniczyć w takich warsztatach i przedstawić swoją wiedzę i poglądy. 

Moi nowi koledzy i koleżanki wiele pytali o system podatkowy w Polsce, sytuację gospodarczą, polityczną i ekonomiczną. Interesowały ich zmiany jakie zaszły w naszym kraju, pytali o warunki zakładania nowych przedsiębiorstw i prywatnych firm. 

Myślę że młodzi polscy studenci, gdyby wzięli udział w tego typu warsztatach wiele by się nauczyli. Być może w przyszłości kiedy MY MŁODZI będziemy mieć wpływ na zmiany, to wówczas będziemy dokonywać ich na lepsze, na wzór bogatych, wysoko rozwiniętych państw europejskich, po to by Polska mogła być kiedyś w czołówce. Życzę tego sobie i Wam drodzy studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.