ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Z POSIEDZENIA SENATU

26 lutego 2002 r. 

  • Na wniosek prof. dr hab. Leszka Leszczyńskiego, powołano na stanowisko profesora WSZiA dr Macieja Kierka. Dr Maciej Kierek jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

  • Senat zatwierdził zmiany w planach studiów na kierunkach administracja i ekonomia, wprowadzenie nowych specjalności: na kierunku ekonomia - marketing i handel międzynarodowy na administracji -prawo i rachunkowość podatkowa, integracja europejska i polityka regionalna oraz administracja publiczna i samorządowa. 

  • Zatwierdzono również nowe kierunki studiów podyplomowych uruchamiane od semestru letniego 2002 r. Są to: nauczanie języka obcego (specjalności języka angielskiego i niemieckiego), tłumaczenia pisemne i ustne (specjalności języka angielskiego i niemieckiego), zarządzanie finansami i bankowość, strategia rozwoju obszarów wiejskich- zarządzanie projektami Unii Europejskiej, architektura krajobrazu, przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw. 

  • Na posiedzeniu Senatu kierownicy Katedr przedstawili plany naukowo - badawcze oraz propozycje organizacji konferencji naukowych. Pierwsza z planowanych zostanie zorganizowana przez Katedrę Nauk Prawnych 17 - 18 maja br. W założeniach ma to być konferencja międzynarodowa na temat "Prawa człowieka w jednoczącej się Europie". 

opr. Elżbieta Antończak 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.