ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Seminarium gospodarcze

9 lutego 2002 r. w Krasnobrodzie odbyło się pierwsze międzyuczelniane seminarium, poświęcone tematyce badań koniunktury gospodarczej. Uczestniczyli w nim studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, biorący udział w realizacji projektów badawczych: " Barometr koniunktury gospodarczej województwa podkarpackiego i lubelskiego".

Referaty na temat metody badań koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem testu koniunktury oraz nowych koncepcji metodologicznych w zakresie badań koniunktury gospodarczej wygłosili kolejno: dr Mieczysław Kowerski, prorektor WSZiA w Zamościu i mgr Marian Wargacki, wicedyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie. 

Na zakończenie seminarium wicedyrektor Marian Wargacki wręczył ankieterom certyfikaty ukończenia szkolenia ankieterskiego I stopnia.

Danuta Błahuta


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.