ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

XVIII wykład otwarty

W zderzeniu ekonomii z etyką

"Ekonomia i etyka z perspektywy chrześcijańskiej" to tytuł kolejnego, 18. już wykładu otwartego, który zorganizowało Centrum Badawczo - Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Tym razem wykładowcą był profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Janusz Nagórny. Profesor jest przewodniczącym Zarządu Sekcji Polskich Teologów Moralistów a od początku bieżącego roku członkiem zespołu humanistycznego nowo powołanej Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest autorem kilku monografii (m.in. "Posłannictwo chrześcijan w świecie", "Ojczyzna. Na drogach do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000), redagował i współredagował kilkanaście opracowań zbiorowych z zakresu teologii moralnej, w tym komentarza do encykliki "Evangelium vitae". Ks. prof. Nagórny był promotorem 14 rozpraw doktorskich i 165 magisteriów. 

Tradycyjnie już wykład profesora został również wydany w postaci broszury, którą otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Przypomnijmy, że wykłady otwarte uczelnia organizuje już od 1998 roku. Zaprasza na nie w roli prelegentów osobistości z dziedziny gospodarki, polityki, kultury czy problematyki społeczno - religijnej. Wśród znakomitych wykładowców tych spotkań byli m.in. ordynat Jan Zamoyski, ks. biskup Jan Śrutwa, prof. Teresa Liszcz. 

 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.