ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ


Na wykład sędziego Marshalla przyszła również młodzież zamojskich szkół średnich.

  

Ameryka po 11 września

- Wydarzenia 11 września pokazały Amerykanom, że na świecie istnieją ludzie, którzy szczerze nienawidzą naszego kraju. Jednak Stany Zjednoczone są jedynym mocarstwem, które posiada siłę, aby zdecydowanie przeciwstawić się terroryzmowi - mówił prof. John Marshall, sędzia z Dallas na wykładzie 7 marca w Collegium Novum w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

Stało się już tradycją, że co roku (po raz czwarty z kolei) odwiedza naszą uczelnię sędzia John Marshall z Dallas (USA). Tym razem podczas zajęć ze studentami amerykański wykładowca przedstawił konsekwencje prawno - ekonomiczne wydarzeń z 11 września. 

Dla najbardziej zaawansowanych grup językowych profesor John Marshall od 4 do 7 marca prowadził konwersatorium na temat "Topics in Recent American Economic and Political History". Studenci i uczniowie szkół średnich z liceów zamojskich (ok. 100 osób) uczestniczyli również w wykładzie akademickim sędziego na temat "Legal Impact of 11th September in America". 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.